Sprawdzanie statusu wniosków dowodowych złożonych w Urzędzie Miejskim w Tczewie

Aplikacja pozwala na sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się realizacja wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Aby sprawdzić status sprawy:

  1. wpisz swój PESEL w polu "numer PESEL",
  2. wciśnij przycisk "sprawdź status".
Sprawdź status wniosku

Sprawdź status wniosku

Wprowadź numer PESEL złożony z 11 cyfr